Στην Κίνα συλλέγουν δεδομένα από την εγκεφαλική δραστηριότητα των εργατών! Διαβάστε γιατί

science SCIENCE / TECHNOLOGY
Δημοσιεύθηκε:

Μια ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται και πάλι από την Κίνα, η οποία κάνει λόγο για ειδικά σχεδιασμένα κράνη που φορούν οι υπάλληλοι, έτσι ώστε οι εργοδότες να παρακολουθούν τα εγκεφαλικά κύματα που εκμπέμπουν. Συλλέγοντας αυτά τα δεδομένα μπορούν να ελέγχουν τα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης ή αλλα ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα τους. Όταν εντοπίσουν ότι έχει ξεπεραστεί κάποιο φυσιολογικό όριο, τότε δίνουν άδεια στον εργαζόμενο ή τον μεταθέτουν σε κάποια θέση μικρότερου άγχους.

Μία από τις εταιρείες που ακολουθούν αυτή τη μέθοδο είναι η Hangzhou Zhongheng Electric, η οποία ισχυρίζεται πως έχει καταφέρει να αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα του εργατικού δυναμικού, ρυθμίζοντας σωστά τον αριθμό και τη διάρκεια των διαλειμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου. 

Μια άλλη, η Ningbo Shenyang Logisticks, συνδυάζει αυτά τα κράνη με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας για να δημιουργεί προσομοιώσεις των εργασιών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εκπαίδευση των εργαζομένων και την ελαχιστοποίηση των λαθών.

Τα κράνη αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί πιλοτικά και στη Δύση, ωστόσο, η Κίνα είναι η πρώτη χώρα που υιοθετεί την τεχνολογία σε ευρύτερη κλίμακα. 


MUST READS


MORE ARTICLES

scroll gif

NEW MTN BLOG APP


NEW MTN BLOG APP