​ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ‘MTN BLOG COMPETITION’ ΤΗΣ ΜΤΝ

Οι πιο κάτω είναι οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό MTN BLOG COMPETITION που διεξάγεται από την “MTN Cyprus Ltd”(εφεξής ο «Διοργανωτής»).

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής προκηρύσσει Διαγωνισμό με τίτλο «MTN BLOG COMPETITION» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια μέσω της σελίδας http://blog.mtn.com.cy/diagonismos (εφεξής το «Blog») ο οποίος θα δίνει την ευκαιρία στο κάθε διαγωνιζόμενο να κερδίσει ένα (1) από τα κάτωθι δώρα .

2. Δώρα.

Μετά από κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν με το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού, έξι (6)  Νικητές θα κερδίσουν ο κάθε ένας ξεχωριστά από ένα (1) δώρο. Τα Δώρα που θα κληρωθούν είναι:

  1. δύο (2) ηχεία Logitech Bluetooth Wonderboom

  2. ένα (1) SBS Go Life ρολόι

  3. ένα (1) Samsung Gear Sport ρολόι

  4. ένα (1) κινητό τηλέφωνο Xiaomi Mi Mix 2 64GB

  5. ένα (1) Apple Macbook Air MQD32GR/A i5/8GB/128GB

Τα υπό αναφορά 2(I) ως 2(V) θα αναφέρονται εφεξής ως τα «Δώρα».

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, αυστηρά προσωπικά και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα Δώρα ή προϊόντα. Τα Δώρα θα παραλαμβάνονται από τους νικητές αυτοπροσώπως από τα Κεντρικά Γραφεία του Διοργανωτή στη Λευκωσία, αφού

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν τα Δώρα με την εγγραφή τους στο Blog. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί την σελίδα http://blog.mtn.com.cy/diagonismos και να ακολουθήσει τα σχετικά πεδία της εφαρμογής του Διαγωνισμού. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών στην κλήρωση μέσω (α) δημιουργία λογαριασμού στο ΜΤΝ Blog, (β)  επιλογή κατηγοριών για εξατομήκευση στο ΜΤΝ Blog γ) λήψη του ΜΤΝ Blog app στο κινητό, (δ) επίσκεψη οποιουδήποτε άρθρου στην σελίδα ΜΤΝ Blog, (ε) επίσκεψη για Like της σελίδας ΜΤΝ στο Facebook, και (στ) share Διαγωνισμού στο Facebook (μόνο μία φορά καθώς περισσότερες φορές δεν θα δώσουν στους διαγωνιζόμενους επιπλέον συμμετοχές).

Αναλυτικά, οι διαγωνιζόμενοι μαζεύουν συμμετοχές για να μπουν στην κλήρωση για τα δώρα.  

Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την πιθανότητα να μαζέψουν επιπλέον συμμέτοχές δια μέσο προωθητικών ενεργειών έκπληξη στον διαδικτυακό τόπο. Ο αριθμός των συμμετοχών ανά προωθητική ενέργεια έκπληξη, θα διαφέρει ανάλογα και θα γίνεται αντίστοιχη αναφορά κάθε φορά.  

Θα γίνουν έξι (6) διαφορετικές κληρώσεις για τα Δώρα. Το δικαίωμα διεκδίκησης του κάθε δώρου ξεχωριστά καθορίζεται με των αριθμό των συμμετοχών του κάθε διαγωνιζόμενου. Για παράδειγμα, αν κάποιος διαγωνιζόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί στην κλήρωση για το «κινητό τηλέφωνο Xiaomi Mi Mix 2 64GB» συγκεκριμένα, τότε θα πρέπει να μαζέψει τον ελάχιστο αριθμό συμμετοχών που αναφέρονται πιο κάτω.   

Αναλυτικά τα δώρα που θα δοθούν ανά κλήρωση και σε ποια κλήρωση μπορεί ο κάθε διαγωνιζόμενος να συμμετάσχει:

Τα Δώρα που μπορούν να διεκδικηθούν με 1 συμμετοχή

Τα Δώρα που μπορούν να διεκδικηθούν με 35 συμμετοχές

Τα Δώρα που μπορούν να διεκδικηθούν με 50 συμμετοχές

Όλες οι κληρώσεις για τα Δώρα θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») και/ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία μπορεί να κριθεί παράνομη ή προσβλητική με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, να απορρίπτει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή, θα διαγράφονται  άμεσα από τον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή, ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι κάνουν εγγραφή στο Blog. Οι εν λόγο χρήστες πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία συμμετοχής τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα συμμετοχής.

5. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, γ) οι εργαζόμενοι των εταιρειών B.E BASE ELEMENT LTD (ΗΕ 272130), DeLeMa MCCANN CYPRUS και DARKPONY LIMITED (ΗΕ 254581) δ) νομικά πρόσωπα. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης του Δώρου.

6. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από 2 Ιουλίου 2018  έως τις 30 Σεπτέμβρη 2018.

7. Ενημέρωση για την ανακήρυξη του Διαγωνισμού – Παραλαβή του Δώρου. 

Οι Νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο email ή στον τηλεφωνικό αριθμό που καθόρισαν για επικοινωνία. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει από τους Νικητές να επικοινωνήσουν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας για την παραλαβή του Δώρου).

Η προθεσμία παραλαβής των Δώρων ορίζεται στης πέντε (5) εργάσιμες μέρες μετά την ανακοίνωση και την ενημέρωση των νικητών του παρόντος Διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής Δώρου από νικητή, η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει με νέα κλήρωση χωρίς περεταίρω παράταση ή ειδοποίηση.

8. Αποδοχή Δώρου

Αφού οι νικητές παραλάβουν τα Δώρα, τα ονόματα τους, σχετικά σχόλια και φωτογραφίες δύναται να αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο του Διοργανωτή και στις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα για προωθητικούς σκοπούς.

Ο κάθε νικητής ξεχωριστά επιτρέπει στον Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα, το πρόσωπο, και την πόλη διαμονής του μέσα από προωθητικές ενέργειες σε σχέση με τον Διαγωνισμό, διά μέσου των ενεργειών δημοσίων σχέσεων και των μέσων. Αυτή η δραστηριότητα ειδικά περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας του υπό μορφή φωτογραφίας ή φιλμ ή άλλως. Ο κάθε νικητής ξεχωριστά περαιτέρω συμφωνεί ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφιση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα σε όλη την Κύπρο, από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθ’ οιονδήποτε χρόνο για περίοδο 6 μηνών από την λήξη του Διαγωνισμού. 

9. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αδυναμία, λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση, λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου ή στην μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλετε στην παράβαση των πιο πάνω όρων ή για οποιεσδήποτε ενέργειες τρίτων σε σχέση με τον Διαγωνισμό. 

10. Προσωπικά Δεδομένα.

Τα Προσωπικά Δεδομένα των διαγωνιζόμενων θα υποβάλλονται σε αυστηρή επεξεργασία, χρήση ή αποκάλυψη από τον Διοργανωτή μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Η όλη επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων. Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Facebook δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην ίδια την πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Αποδεχόμενος να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό προϋποθέτει, ανάρτηση στο τοίχο του χρήστη/διαγωνιζόμενου από το application.

Για τους σκοπούς Διαγωνισμού, τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα των διαγωνιζόμενων μπορούν επίσης να γνωστοποιηθούν από την ΜΤΝ στους παρακάτω εκπροσώπους και/ή  συνεργάτες της ΜΤΝ που μας βοηθούν να διαχειριστούμε και/ή να διεκπεραιώσουμε τον Διαγωνισμό: Β.E BASE ELEMENT LTD και DARKPONY LIMITED και πάντα μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Για οποιεσδήποτε αλλαγές στη λίστα των συνεργατών μας θα γίνει ανάλογη ενημέρωση.

Τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων θα φυλάσσονται όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση κάθε σκοπού του Διαγωνισμού που περιγράφεται στους παρόν Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Μπορούμε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία για σκοπούς εξακρίβωσης και/ή επιβεβαίωσης των νικητών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της ΜΤΝ στο 136. 

11. Ανάκληση Προκήρυξης του Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων.

Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προωθητική δράση του Διαγωνισμού ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος Διαγωνισμού.

 

 

Ο Διαγωνισμός δεν ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες και το υλικό που θα παραχωρήσετε παρέχονται στη ΜΤΝ και όχι στο Facebook.


NEW MTN BLOG APP


NEW MTN BLOG APP