Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατρέπει το smartphone σε εργαστηριακό μικροσκόπιο!

science SCIENCE / TECHNOLOGY
Δημοσιεύθηκε:

Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει διάφορα περιφερειακά για smartphones που συνδέονται στην κάμερα και επιτρέπουν στη συσκευή να φωτογραφίσει σε μικροσκοπική κλίμακα. Δυστυχώς, όμως, η ποιότητα των λήψεων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή λόγων των περιορισμών στους φακούς και τους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στα smartphones. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει σύντομα χάριν στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μια ομάδα του UCLA δημιούργησε ένα νέο εξάρτημα για smartphones με τεχνική 3D printing και κόστος μικρότερο των $100, το οποίο τους επέτρεψε να πραγματοποιήσουν λήψεις σε μικροσκοπική κλίμακα με ένα smartphone. Στη συνέχεια, τράβηξαν τις ίδιες λήψεις με το μικροσκόπιο που έχουν στο εργαστήριο τους. Όλες αυτές οι λήψεις (από το smartphone και το μικροσκόπιο) πέρασαν σε υπολογιστή, όπου έγινε σύγκριση τους με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου deep-learning.

Ουσιαστικά, ο αλγόριθμος κατάφερε να πραγματοποιήσει τους συσχετισμούς μεταξύ των δύο ληψεων και ταχύτατα να αναβαθμίσει την ποιότητα αυτών που έγιναν με το smartphone, έτσι ώστε να φτάσει αυτήν του μικροσκόπιου. Το εντυπωσιακό είναι ότι όσο εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος με την ανάλυση πολλών λήψεων, τόσο πιο εύκολα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ακόμη και αν έχει ως δείγμα σύγκρισης κάποιες φωτογραφίες χαμηλότερης ανάλυσης.

Η ομάδα ελπίζει ότι με αυτό το εξάρτημα θα δοθεί λύση σε φτωχές περιοχές, όπου τα μικροσκόπια αποτελούν πολυτέλεια για τους γιατρούς, τους μικροβιολόγους και τους ερευνητές, λόγω του πολύ υψηλού κόστους τους.


MUST READS


MORE ARTICLES

scroll gif

NEW MTN BLOG APP


NEW MTN BLOG APP